تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1395 
علوم قرآن و حدیث 
دانشگاه قرآن و حدیث 
18.60 
سطح 2 
1386 
علوم حدیث 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
16.00 
فوق لیسانس 
1390 
علوم حدیث با گرایش نهج البلاغه 
دانشگاه قران و حدیث 
18.00 
خارج 
 
 
 
0.00