تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1390 
علوم حدیث با گرایش نهج البلاغه 
دانشگاه قران و حدیث 
18.00 
دکترا 
 
دانشجوی علوم قران و حدیث 
دانشگاه قران و حدیث 
0.00 
سطح 2 
 
 
 
16.00 
خارج 
 
 
 
0.00