تحلیلی پیرامون حدیث ردّ الشمس
59 بازدید
محل نشر: فصلنامه سفینه، شماره 26
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/12/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر عهده دار تحلیل یکی از فضائل امیر المومنین (ع) به نام «رد الشمس» است که در دو بخش سامان یافته است. در بخش اول دیدگاه محدثان و اندیشمندان اهل سنت درباره حدیث رد الشمس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم از منظر عالمان و محدثان شیعه به مطالعه این حدیث پرداخته شده است. شواهد و مؤیدات حدیث ردّ الشمس عنوان دیگری است که در خاتمه ارائه شده است.