بررسی سندی و دلالی امتناع امام علی(ع) از خلافت
63 بازدید
محل نشر: نیمسال نامه پژوهش های قرآن و حدیث شماره 2، 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/12/29
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بيعت مردم با امام علی(ع) یکی از صحنه هاي کم نظیر تاریخ بود که در حیات سیاسی اسلام نقش مهمی داشت. اشتياق بي سابقه مردم براي بيعت با امام علی(ع) از يك سو و اعلان نصرت و حمايت اصحاب از سوي ديگر همه چيز را براي يك بيعت فراگير و پر شور آماده ساخته بود. لكن بر خلاف انتظار، امام علی(ع) در نخستين عكس العمل خود ضمن ايراد جملاتي از قبول خلافت امتناع ورزيد و آن را نپذيرفت. اين سخن كه در كلام 92 نهج البلاغه گزارش شده است حرف و حديث هاي فراواني را به دنبال داشت و سؤال دوست و دشمن را نسبت به اين موضع امام علی(ع) بر انگيخت. مقاله حاضر كوشيده است تا با بررسي سندي و متني اين كلام اولاً درستي انتساب این کلام به امام علی(ع) را به اثبات برساند و ثانياً با ارائه تحليلي شايسته حکمت این امتناع امام علی(ع) را بیان نماید.