کتاب زید بن وهب جهنی، از کهن ترین مصادر نهج البلاغه
64 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه پژوهشهای قرآن و حدیث، ش 1، 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/06/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زید بن وَهْب جُهَنی(84 هـ) یکی از اصحاب امام علی(ع) و از نخستین گردآورندگان خطب حضرت بود که اثری با عنوان «خطب امیر المؤمنین علی المنابر فی الجُمَع و الأعیاد و غیرها» تألیف کرد. این کتاب که از کهن ترین مصادر نهج البلاغه نیز به شمار می رود، تا زمان شیخ طوسی(460 هـ) وجود داشت و مورد استفاده نویسندگان اسلامی قرار می گرفت، لکن پس از قرن پنجم هجری همچون بسیاری از میراث مکتوب اسلامی دستخوش حوادث قرار گرفت و از بین رفت. از این رو، بازشناسی این اثر کهن که از نخستین مواریث حدیثی شیعه به حساب می آید، از موضوعات در خور توجهی است که این تحقیق عهده دار آن است. بررسی ابعاد شخصیتی زید بن وهب و نیز تحلیل کتابشناختی کتاب وی از موضوعاتی است که در این مقاله به بحث گذاشته شده است.