کتاب زید بن وهب جهنی؛ بازیابی یکی از نخستین نگاشته ها درباره خطب امیر مومنان علی ع
60 بازدید
ناشر: دلیل ما
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی