نقش اخلاق در موفقیت کارگزاران حکومتی
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : الیاس مرادی
اخلاق