اصول مکافات عمل از منظر روایات
63 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: قرآن و حدیث
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : حجت الله کوثری
رشته علوم حدیث، گرایش نهج البلاغه