زمینه های اجتماعی گناه از منظر امیرالمومنین(ع)
64 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: قرآن و حدیث
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : زلیخا خندان
رشته علوم حدیث، گرایش نهج البلاغه