مفهوم تفکر در قرآن و نهج البلاغه
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: قرآن و حدیث
نام استاد/نام دانشجو : حسن منصوری
رشته علوم حدیث، گرایش نهج البلاغه