بررسی تطبیقی نامه های امام علی(ع) به معاویه با خطابات قرآنی به منافقین
98 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: قرآن و حدیث (مرکز آموزش الکترونیکی)
نام استاد/نام دانشجو : محمد حسن کفش کنان
سمینار، آمورش محور